Thiết kế logo mô phỏng hiệu ứng 3D là một xu hướng không mới. Nó đem lại một góc nhìn mới cho thiết kế logo và phù hợp với những lĩnh vực về sáng tạo, kiến trúc, phim ảnh.

Điểm lợi của logo 3D là nó hiện diện có chiều sâu, gây ấn tượng mới lạ. Còn điểm bất lợi là những thách thức đến từ việc mô phỏng nó khi hiện diện ngoài đời thực.

Mẫu thiết kế logo 3D đẹp

 TURNINN ZingSphere thiet-ke-logo-3d weezo Visual-identity-Sabienzia travel-log T-Box the-campus-bubble tapioca sidewinder print-juice PrankExpress pearl maverick main-st-bar Lefty aba art-film DesignDevelop CHEWYDESIGN capture-productions bistro dream ecce-femina ETP FusionTech gas gemacom glocalis-2 (1) iconfinder Language kzn-literary-tourism jnc thiet_ke_logo_3d (1) thiet_ke_logo_3d (1) thiet_ke_logo_3d (2) thiet_ke_logo_3d (3) thiet_ke_logo_3d (4) thiet_ke_logo_3d (5) thiet_ke_logo_3d (6) thiet_ke_logo_3d (7) thiet_ke_logo_3d (8) thiet_ke_logo_3d (9) thiet_ke_logo_3d (10) thiet_ke_logo_3d (11) thiet_ke_logo_3d (12) thiet_ke_logo_3d (13) thiet_ke_logo_3d (14) thiet_ke_logo_3d (15) thiet_ke_logo_3d (16) thiet_ke_logo_3d (17) thiet_ke_logo_3d (18) thiet_ke_logo_3d (19) thiet_ke_logo_3d (20) thiet_ke_logo_3d (21) thiet_ke_logo_3d (22) thiet_ke_logo_3d (23) thiet_ke_logo_3d (24) thiet_ke_logo_3d (25) thiet_ke_logo_3d (26) thiet_ke_logo_3d (27) thiet_ke_logo_3d (28) thiet_ke_logo_3d (29) thiet_ke_logo_3d (30) thiet_ke_logo_3d (31) thiet_ke_logo_3d (32) thiet_ke_logo_3d (33) thiet_ke_logo_3d (34) thiet_ke_logo_3d (35)

 
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

×
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc